Solums Gård © 2009                    

 

 

 

Solfari från Oviksfjällen

BETÄCKNINGSAVTAL

 

 

STOETS NAMN:__________________________________________________

 

FÖDD: ____________FÄRG & TECKEN_______________________________

 

REGISTRERINGSNUMMER: ________________________________________

 

HINGSTHÅLLARE: Solums Gård, Johanna Elgholm, Edeby Gård

 
Betäckningsavtal:
Detta avtal gäller mellan stoägare och hingsthållare. Stoet står hos hingsthållaren på stoägarens risk och ansvar.
Kopia av det svenska regstreringsbeviset  skall lämnas hos hingsthållaren.
Stoet ska var minst veterinärvårdsförsäkrat samt stelkramps och influensavaccinerat.
Stoet ska vara oskott vid ankomsten.
Soet ska vara avmaskat. Föl som är äldre än 8 veckor skall också vara avmaskat.
Har stoet gått gall, resoberat, kastat, fött ett dött föl eller om fölet dött inom ett dygn, inom det sista året, skall veterinärvårdsintyg på bakeriologiskundersökning utan anmärkning, lämnas till hingsthållaren.
 
Språngavgift 4000:- ,vid 90 dagars dräktighet 5000:-, stoavgift till SIF 375:-- , betesavgift 50:-/dygn , uppstallning 100:- /dygn. Prsierna är inkl moms.
Ston med täcken ska ta med två hela och rena  sådana. Vid lagning och tvättning tillkommer extra kostnad.
Ev Ultraljudsundersökning sker på stoägarens risk och bekostas av stoägaren.
Språngavgift, stoavgift, betesavgift samt ev andra utgifter ska betalas kontant eller till bankgiro 363-4110 innan  stoets hämtning.
Resterande 5000:- betalas efter  90-100 dagars dräktighet. Om stoet ej då är dräktigt skall detta intygas av veterinär. Fostret kan försäkras från den tidpunkten.
Betäclningsresultatet skickas nästföljande år till
 Katarina Rydin
 Solum 237
 860 25  Kovland
 telefon 070 2552126,
 bankgiro   363-4110
 samt org nummer 580701-7651
 
Fullmakt:
Undertecknad stoägare ger härmed fullmakt till hingsthållaren att kontakta veterinär om det befinns nödvändigt för hästens hälsa. Undertecknad stoägare förbinder sig att betala veterinärkostnader som härvid kan uppstå.
 Hästägarförsäkran :
 Undertecknad stoägare försäkrar på heder och samvete att
 - Hästen under de tre senaste veckorna räknat från denna dag, icke visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom.
- Att hästen inte under de tre senaste veckorna varit i stall där smittsam sjukdom förekommit eller  i kontakt med hästar från ett sådant stall.
 -Att hästen är veterligen fullt frisk.
 
Solum/Edeby den :     _______________________________________________________
 
Stoägare/ ansvarig :  _______________________________________________________
 
Adress:                      _______________________________________________________
 
                                   _______________________________________________________
 
telefon nr:                  _______________________________________________________
 
Hingsthållare :           _______________________________________________________
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Sólfari från Oviksfjällen

 

Exteriör
Huvud 7.5
Hals-Manke-Bog 8,5
Rygg och kors 7.5
Proportioner 8,5
Ben (kvalitet) 8
Benställning 7
Hovar 8,5
man och svans 8

 

Exteriör

8,14

 

Ridegenskaper

Tölt 9
Trav 9
Pass 5
Gallopp 9
Spirit 9
Helhetsintryck 8,5
Skritt 8,
Kort tölt

9

Ridegenskaper 8,29
          
 

Totalt    8,23